Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN uprzejmie zaprasza na referat pt. Pojęcie dike w myśli Heraklita z Efezu, który wygłosi dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL. Spotkanie odbędzie się 5 listopada 2016 r. o godz. 11.30 w sali nr 103 im. T. Zielińskiego w budynku Instytutu Filologii Klasycznej UW (ul. Krakowskie Przedmieście 1).