Ukazał się kolejny zeszyt Nowego Filomaty (20, 2016, z. 1).

Nowy Filomata 1/2016
Nowy Filomata 1/2016

Spis treści

 • Profesor Oktawiusz Jurewicz (30 IV 1926 – 28 IV 2016) (MICHAŁ KOZŁOWSKI)
 • KAZIMIERZ KORUS, Platon – poeta czy filozof?
 • STANISŁAW STABRYŁA, O antyku w poezji Julii Hartwig
 • SZYMON NOWAK, Lexis w XX rozdziale Poetyki Arystotelesa
 • IWONA MILEWSKA, Pierwsze łacińskie opisy gramatyki sanskrytu
 • MICHAŁ PODRAZIK, Syrakuzańczyk Hermokrates i Irańczycy (410-408 r. przed Chr.)
 • DAMIAN WASZAK, Addac „rex Alanorum”
 • PAWEŁ ZAWORA, Próby restytucji monety zdawkowej w imperium rzymskim w latach 46 p.n.e. – 10 n.e.
 • LESZEK ZINKOW, Kolekcja starożytności egipskich Roberta Gayer-Andersona
 • JOACHIM ŚLIWA, Zygmunta Leśnodorskiego migawki z wycieczki do Egiptu (1938)
 • MARTA WAWRZYNKIEWICZ, Władysław Szczepański (1877-1927) – podróż polskiego jezuity do Arabii Skalistej
 • MICHAŁ KOZŁOWSKI, Józef Kuranc – lubelski bizantynolog
 • SULPICJA, Elegie (przekład: JOANNA PYPŁACZ)
 • KIRIAKOS CHARALAMBIDIS, Kuros z Melos; Kurosi z Dipylonu I; Kurosi z Dipylonu II; Okeanos; Początek indykcji; Znamię bogini (przekład: MICHAŁ BZINKOWSKI)
 • KIRIAKOS CHARALAMBIDIS, Poetyckie rozpoznanie mitycznej Heleny
 • KRZYSZTOF LISOWSKI, Niektóre miejsca na ziemi (fragmenty książki)
 • AUZONIUSZ, Tetrastychy o cesarzach (przekład: RAFAŁ ROSÓŁ)
 • ZDZISŁAW J. KAPERA, Rzymska latarnia morska z La Coruna