Lubelskie Towarzystwo Naukowe (Wydział I Nauk Humanistycznych) zaprasza na spotkanie w dniu 26 października 2016 (środa) o godz. 16, na którym prof. dr hab. Marek Kuryłowicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; Em. Profesor UMCS ) wygłosi referat pt. Trudne życie i pośmiertna sława Ancarenusa Nothusa (CIL VI, 7193a). Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej LTN (Pałac Czartoryskich, Pl. Litewski 2, Lublin).