Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego dr Michael Squire (King’s College London) wygłosi referat pt. ‘How to read a Roman portrait’? Optatian Porfyry, Constantine, and the Vultus Augusti. Seminarium odbędzie się w środę 12 października 2016 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego). 

Wystąpienie będzie poświęcone rzymskiej sztuce portretu, ale w centrum znajdzie się jeden z najwybitniejszych – i najbardziej niedocenianych – starożytnych twórców tzw. poezji obrazkowej: Publiliusz Optacjan Porfiriusz, poeta z dworu Konstantyna Wielkiego, wyrafinowany piewca cesarskiej ideologii.