Polska Akademia Nauk organizuje w dniach 25-26 października 2016 r. warsztaty, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Warsztaty adresowane są zwłaszcza do osób przygotowujących się do aplikowania o granty w dziedzinie nauk humanistycznych. Zgłoszenia można nadsyłać do 10 października.
Podczas warsztatów swoimi doświadczeniami podzielą się laureaci oraz ewaluatorzy grantów ERC. W drugiej części spotkania wybrane osoby będą mogły skonsultować swoje pomysły badawcze podczas dwugodzinnej sesji konsultacji indywidualnych z zaproszonymi ekspertami. Uzyskają również wskazówki dotyczące formalno-prawnych aspektów przygotowania projektów ERC. Drugi dzień warsztatów poświęcony zostanie zaprezentowaniu i przedyskutowaniu 10 najbardziej zaawansowanych projektów przygotowanych przez uczestników.
Formularz rejestracyjny
Więcej informacji: strona warsztatów
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt z Biurem ds. Doskonałości Naukowej PAN (doskonalosc@pan.pl). Koszt udziału w warsztatach wynosi 61,50 zł (kwota ta pokrywa koszt cateringu dla uczestników spotkania). Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.