Nakładem Wydawnictwa IHISM UJK w Piotrkowie Tryb. ukazała się praca zbiorowa pt. Człowiek a historia. Ludzie i wydarzenia, t. II (Piotrków Trybunalski 2016), w której znajdują się m.in. następujące artykuły: 

  • Mikołaj Niewiadomski, Stosunki gocko-rzymskie w dobie bitwy pod Adrianopolem
  • Dominika Juszczak, Droga do Verdun – burzliwe panowanie Ludwika Pobożnego

Publikacja dostępna jest bezpłatnie na stronie IHISM.