W związku z planem nowej reformy szkolnictwa ma powstać również nowa podstawa programowa przedmiotu Język łaciński i kultura antyczna. Na lidera zespołu opracowującego podstawę programową tego przedmiotu została powołana dr Aleksandra Klęczar z IFK UJ. Źródło: strona Gazety Wyborczej.