Koło Naukowe Filologów Klasycznych UKSW Kalokagatia serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt. Fines naturae, limes imperii, terminus scientiae. Granice i graniczność w kulturze antycznej i jej recepcji, która odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2016 r. 

Abstrakty (max. 300 słów wliczając tytuł) wraz z danymi osobowymi należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres kalokagatia.fk@gmail.com do 10 października 2016 r. Informacje: strona konferencji i profil fb konferencji.