Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych pod redakcją Agnieszki Januszek-Sieradzkiej i in. (Lublin 2016, ss. 478).

Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych
Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych

Więcej informacji: strona wydawnictwa