Najnowszy numer czasopisma Symbolae Philologorum Posnaniensium (25/2, 2015) dostępny jest już w pełnej wersji on-line na portalu preesto.amu.edu.pl. Warto przy okazji wspomnieć, że na portalu prestto dostępne są numery czasopisma od  23/2, 2013 [link], z kolei numery od 17, 2007 do 23/1, 2013 można znaleźć w repozytorium AMUR [link].