Poniżej udostępniamy plik pdf z fiszkami zawierającymi nieregularne czasowniki starogreckie. Fiszki te przygotował Karol Lizak na podstawie Gramatyki greckiej M. Auerbacha i M. Goliasa. 

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/06/golias_czasowniki_fiszki-1.pdf”]

Share this...