Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego dr Marta Przyszychowska wygłosi referat pt. Użycie sylogizmu dialektycznego Arystotelesa w debacie trynitarnej. Przypadek Grzegorza z Nyssy. Seminarium odbędzie się 8 czerwca 2016 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).