Nakładem Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” oraz Wydziału Artes Liberales UW ukazała się książka Perspektywy mantyczne. Wyrocznie. proroctwa i performantyka pod redakcją Krzysztofa Bielawskiego (Gardzienice – Lublin – Warszawa 2015, ss. 250).

Perspektywy mantyczne. Wyrocznie. proroctwa i performantyka
Perspektywy mantyczne. Wyrocznie. proroctwa i performantyka

Więcej informacji: strona OPT Gardzienice