Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład mgra Macieja Gaździckiego (Wydział Polonistyki UJ) pt. Kallimach i Długosz w recepcji XIX-wiecznych pisarzy-historyków – Józef Szujski i Józef Ignacy Kraszewski. Wykład odbędzie się 25 maja 2016 r. o godz. 10 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul. Kanonicza 17).
Więcej informacji: strona Pracowni