W 35 tomie czasopisma Polonica opublikowano materiały z konferencji Polska leksykografia latynistyczna – historia i perspektywy. Wszystkie artykuły można pobrać ze strony czasopisma.
PolonicaW tomie znalazły się m.in. prace:

  • Michał Rzepiela: „Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce” z perspektywy 60 lat
  • Hubert Wolanin: Kwalifikacja gramatyczna wybranych indeklinabiliów w łacińskiej praktyce leksykograficznej
  • Michał Czerenkiewicz: Czy potrzeba nam dzisiaj polskiego słownika łaciny renesansowej i barokowej?
  • Katarzyna Głogowska: Exercete Latine! — Słownik tematyczny języka łacińskiego z ćwiczeniami
  • Kacper Kardas: Nowy słownik polsko-łaciński. Propozycje założeń
    Jadwiga Waniakowa: Rola słowników łaciny średniowiecznej w badaniach nad słowiańskimi nazwami roślin
  • Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej: Elektroniczny Tezaurus Rozproszonego Słownictwa Staropolskiego do 1500 roku. Perspektywy i problemy
  • Mariusz Leńczuk: Zapisy polskie w słownikach i glosariuszach XV w. — terminy, źródła, perspektywy badawcze
  • Marcin Kuźmicki: Czynnik pamięciowy w powstawaniu tekstu średniowiecznego

Więcej informacji: strona czasopisma