W dniach 13-15 maja 2016 r. w Poznaniu odbędzie się XII Studencka Konferencja Starożytnicza pt. Panta rhei. Pamięć, czas i przemijanie w starożytności. Miejscem konferencji jest  sala im. Władysława Kuraszkiewicza (nr 014) w budynku Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (Collegium Maius, ul. Fredry 10). Program znajduje się na stronie konferencji.