Ukazał się t. 9 (14) czasopisma Wieki Stare i Nowe (Katowice 2015, ss. 96). W tomie znalazły się m.in. artykuły:

  • M. N. Faszcza, Gajusz Oktawiusz i II kampania hiszpańska Cezara. Przyczynek do badań nad augustiańską propagandą historyczną oraz
  • R. Suski, Ocena historyków i historiografii w „Historia Augusta” (w żywotach przypisywanych Flaviusowi Vopiscusowi)


Wieki Stare i Nowe, t. 9 (14)
Wieki Stare i Nowe, t. 9 (14)

Więcej informacji: strona wydawnictwa