Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego Roberto Peressin (IFK UW) wygłosi referat pt. … studiosam iuventutem Academicam (Cracoviensem) ad Graecanicas litteras inflammare vellem: kilka rozważań wokół studiów helleńskich w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Seminarium odbędzie się 27 kwietnia 2016 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).