Uniwersytet Papieski JPII, Akademia Ignatianum i Muzeum Archeologiczne w Krakowie zapraszają na konferencję Apostołowie barbarzyńskiej Europy, która odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego w Krakowie.


[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/04/Apostołowie-barbarzyńskiej-Europy_0.pdf”]