Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego ukazała się książka Et tumulum facite et tumulo superaddite carmen. Piśmiennictwo i literatura funeralna pod redakcją ks. Jarosława Nowaszczuka, obejmująca zbiór artykułów z konferencji naukowej pod tym samym tytułem (Szczecin 2015).


Et tumulum facite et tumulo superaddite
Et tumulum facite et tumulo superaddite

Więcej informacji: strona wydawnictwa