W dniach 7-1o marca 2016 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie odbędą się zajęcia z żywej łaciny pod nazwą Krakowskie Zimowe Warsztaty Łaciny Żywej / Schola Brumalis Latinitatis Vivae Cracoviensis. Zajęcia prowadził będzie mgr Marcin Loch (doktorant w Instytucie Filologii Klasycznej UAM). 

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/02/KRAKOWSKIE_ZIMOWE_WARSZTATY_ŁACINY_ŻYWEJ.pdf”]

Profil fb wydarzenia: link.