Centrum Studiów nad Literaturą i Recepcją Bizancjum zaprasza na wykład prof. Margaret Mullett (Dumbarton Oaks/Harvard University emerita) zatytułowany Byzantine Literature and Reception: the case of the Christos Paschon. Wykład, który zainauguruje działalność Centrum, odbędzie się 8 marca (wtorek) o godzinie 12.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a, sala seminaryjna, poziom 2).
Więcej informacji: pod adresem mejlowym