Nakładem Wydawnictwa UŁ w serii Series Ceranea (t. 1) ukazała się publikacja pt. Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła słowiańskie w opracowaniu, przekładzie i z komentarzem Georgiego Minczewa, Małgorzaty Skowronek i Jana Mikołaja Wolskiego (Łódź 2015). 

Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła słowiańskie
Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła słowiańskie

Więcej informacji: strona Ceraneum.