Redakcja czasopisma Perspektywy Kultury zachęca do nadsyłania artykułów do następnego numeru, który będzie poświęcony kulturowemu dziedzictwu Arystotelesa na przestrzeni wieków. Teksty można zgłaszać do 15 czerwca 2016 r. 

[gview file=”https://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/02/CFP.PK_.Arystoteles.pdf”]