Uczniowie z toruńskich szkół mogą uczyć się języka łacińskiego dzięki finansowaniu przyznanemu w wyniku konkursu przez Fundację Traditio Europae. 1 lutego 2016 r. naukę łaciny rozpoczęła 20-tka uczniów z IV LO i Gimnazjum Dwujęzycznego nr 4 w Toruniu oraz ponad 50-tka z Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu. Więcej informacji o inicjatywie można znaleźć na stronie Fundacji Traditio Europae oraz profilach fb Fundacji i akcji Polska w Europie – Łacina w szkole.