W dniach 6–7 maja 2016 r. w Łodzi odbędzie się  III edycja konferencji traduktologicznej Translatoryka i Translacje pt. Translacja – Transkreacja – Interpretacja. Zgłoszenia można przesyłać do 20 marca 2016 r. 

[gview file=”https://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/01/tit3_cfp.pdf”]