W dniach 28 i 29 maja 2016 r. (sobota i niedziela) odbędzie się kolejna konferencja z cyklu Concilia Latina Lodziensia, której hasło w tym roku brzmi: Auri sacra fames. Homo prae sua possidendi cupidine. Tytuły wystąpień (niezbyt długich i powiązanych z tematem konferencji) prosimy zgłaszać do 20 kwietnia 2016 r. 

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/01/CLL-XII.pdf”]