Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego dr Jan Kozłowski (IFK UW) wygłosi referat pt. Zależność Odysei od Eposu o Gilgameszu – nowe uwagi i refleksje. Seminarium odbędzie się 27 stycznia 2016 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).