Nakładem Toruńskiego Towarzystwa Naukowego ukazała się praca zbiorowa pt. Piśmienność pragmatyczna – edytorstwo źródeł historycznych – archiwistyka. Studia ofiarowane Profesorowi Tandeckiemu w 65. rocznicę urodzin pod redakcją Romana Czai i Krzysztofa Kopińskiego (Toruń 2015, ss. 706). 

Piśmienność pragmatyczna - edytorstwo źródeł historycznych - archiwistyka
Piśmienność pragmatyczna – edytorstwo źródeł historycznych – archiwistyka

Więcej informacji: strona towarzystwa.