W Internecie dostępne są bezpłatnie pierwsze dwa zeszyty I tomu czasopisma Quaestiones Oralitatis wydawanego przez Pracownię Badań nad Tradycją Oralną UWr. W obu zeszytach znajdują się liczne teksty poświęcone kulturze antycznej i średniowiecznej.


Pracownia organizuje również cykliczną konferencję, którą anonsowaliśmy na naszej stronie.
Więcej informacji: strona czasopisma