Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady dra Pawła Nowakowskiego (AI) pt. Matka Boża i „dekonstruktorzy mitów” i dra Andrzeja Wadasa (Kraków) pt. Psy wojny w drodze do niebiańskiego Jeruzalem. Szekspir a wojna. Spotkanie odbędzie się 22 stycznia 2016 r. o godz. 16.45-20.00, przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.