Nakładem Wydawnictwa UJ ukazały się Trzy traktaty o sztuce umierania w przekładzie i opracowaniu Macieja Włodarskiego (Kraków 2015, ss. 268). Publikacja zawiera trzy piętnastowieczne traktaty: De arte moriendi Jana Gersona, przypisywana m.in. Mateuszowi z Krakowa Ars moriendi i nieznanego autorstwa Speculum artis bene moriendi

Trzy traktaty o sztuce umierania
Trzy traktaty o sztuce umierania

Więcej informacji: strona wydawnictwa.