Nakładem Instytutu Badań Literackich ukazał się IV tom Poezji zebranych: Tłumaczenia rozmaite Adama Stanisława Naruszewicza w opracowaniu Barbary Wolskiej i Ariadny Masłowskiej-Nowak. Tom obejmuje przekłady „Horacyjusza pieśni zebrane”, „Sarbiewskiego ody niektóre”, „Anakreona pieśni wybrane” oraz „Niektóre fragmenta z not Tacyta tłumaczonego wyjęte” (Warszawa 2015, ss. 532).


Adam Stanisław Naruszewicz, Poezje zebrane: Tłumaczenia rozmaite
Adam Stanisław Naruszewicz, Poezje zebrane: Tłumaczenia rozmaite