Nakładem Oficyny Wydawniczej UZ ukazała się praca zbiorowa pt. Homo moralis – homo creativus. Prace dedykowane profesorom Zdzisławowi Kalicie i Krzysztofowi Kaszyńskiemu pod redakcją Joanny Dudek i Stefana Konstańczaka (Zielona Góra 2015, ss. 230), w której znajduje się kilka tekstów poświęconych antykowi i średniowieczu: 

Homo moralis – homo creativus
Homo moralis – homo creativus
  • Jarosław Dudek, Cesarzowe Bizancjum – piękne i wspaniałe
  • Sławomir Kufel, Indywidualizm w literaturze greckiej
  • Tomasz Mróz, „Rara avis” przekładów Platona. „Eutyfron” w tłumaczeniu Józefa Marii Bocheńskiego (artykuł dostępny on-line: link)

Strona wydawnictwa: link.