Na stronie www.stnt.ijp-pan.krakow.pl dostępna jest internetowa baza danych Piętnastowieczne przekłady Nowego Testamentu – elektroniczna konkordancja staropolska zrealizowana w IJP PAN w Krakowie w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Baza gromadzi wszystkie rozpoznane XIV- i XV-wieczne tłumaczenia Nowego Testamentu. Są one dostępne w formie przeglądarki wersetów równoległych, która umożliwia jednoczesny podgląd wszystkich odnalezionych translacji. Dodatkowo serwis zaopatrzono w narzędzia ułatwiające segregowanie danych oraz weryfikację zamieszczonych transkrypcji.