Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady dra hab. Janusza Smołuchy, prof. AI, pt. Kulturowe dziedzictwo Rzymu antycznego i chrześcijańskiego oraz jego znaczenie dla Polski i Polaków i dra Andrzeja Wadasa (Kraków) pt. Trochę łaciny i jeszcze mniej greki. William Szekspir jako spadkobierca tradycji klasycznej. Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2015 r. o godz. 16.45-20.00, przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.