Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady Bogdana Sobiły (Kraków) pt. Ad maiorem Dei gloriam, czyli greka w jezuickiej Ratio studiorum i dra Andrzeja Wadasa (Kraków) pt. Pamiętaj o mnie! Problem czyśćca i kultu świętych w Anglii Tudorów. Spotkanie odbędzie się 4 grudnia 2015 r. o godz. 16.45-20.00, przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.