Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego dr Daniel Zarewicz wygłosi referat pt. Παλαιοὶ λόγοι – ἱεροὶ λόγοι – ἄρρητοι λόγοι. Święte pisma jako nośnik religijnej wiedzy w Atenach VI-IV w. p.n.e. Seminarium odbędzie się 25 listopada 2015 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).