Zarząd Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim TN KUL, Katedra Historii Sztuki Wczesnochrześcijańskiej i Tradycji Antycznej oraz Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej KUL zapraszają 19 listopada 2015 r. o godz. 18 na posiedzenie, podczas którego ks. dr. Dariusz Piasecki wygłosi wykład pt. Ewangelia pisana strofami Homera. Spotkanie odbędzie się w Lublinie przy Al. Racławickich, w Sali CN-208 Collegium Norwidianum.