Nakładem Wydawnictwa UMK ukazało się pismo Plutarcha z Cheronei pt. Jak odróżnić pochlebcę od przyjaciela w przekładzie Mariana Szarmacha (Toruń 2015, ss. 102).

Plutarch z Cheronei, Jak odróżnić pochlebcę od przyjaciela
Plutarch z Cheronei, Jak odróżnić pochlebcę od przyjaciela

Więcej informacji: strona wydawnictwa