Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka Zbigniewa Pańpucha pt. Szczęście a polityka. Aretologiczne podstawy politologii Platona i Arystotelesa (Lublin 2015, ss. 304). 

Zbigniew Pańpuch, Szczęście a polityka. Aretologiczne podstawy politologii Platona i Arystotelesa
Zbigniew Pańpuch, Szczęście a polityka. Aretologiczne podstawy politologii Platona i Arystotelesa

Więcej informacji: strona wydawnictwa.