Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zapraszają na konferencję naukową pt. Rekonstrukcja i historia. Czy i jak odtwarzać przeszłość?, która odbędzie się w dniach 12-13 listopada 2015 r. w AH w Pułtusku i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Więcej informacji: strona konferencji