Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie, podczas którego prof. Mikołaj Szymański wygłosi referat zatytułowany Exempla Latina w wydanym przez Szymona Birkowskiego De collocatione verborum Dionizjusza z Halikarnasu. Seminarium odbędzie się 28 października 2015 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).