W najnowszym numerze Poznańskich Studiów Polonistycznych. (Seria Językoznawcza 22, 2015, z. 1) ukazały się m.in. następujące artykuły: 

  • Tomasz Lisowski, Problem leksykalnej relacji filiacyjnej między biblijnymi przekładami renesansowymi. Casus Nowego Testamentu Biblii Jakuba Wujka (1599) i Nowego Testamentu Biblii brzeskiej (1563)
  • Wiesław Wydra, Dwa teksty staropolskie z przełomu XV i XVI wieku. Dekalog i Oracio contra Febrem

Pełny spis treści oraz wszystkie artykuły w pdf dostępne są na stronie Pressto.amu.edu.pl.