Od 1 października 2015 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego działa Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum. Jednym z zadań Centrum będzie koordynacja sieci naukowej „Byzantine Reception Network. Towards a new field of reception studies” sponsorowanej przez Alexander von Humboldt Stiftung. Więcej informacji: strona projektów Centrum