10 października o godz. 11.30 w sali nr 6 im. K. Kumanieckiego w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UW (ul. Krakowskie Przedmieście 1, I piętro) odbędzie się pierwsze powakacyjne posiedzenie KNoKA PAN. W czasie zebrania, poświęconego pamięci prof. Izy Bieżuńskiej-Małowist, zostaną wygłoszone następujące referaty:

  • prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer (UW): Iza Bieżuńska-Małowist (1917-1995). Szkic biograficzny
  • prof. dr hab. Ryszard Kulesza (UW): Prof. Bieżuńska-Małowist – wspomnienia z lat studenckich
  • prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (UW): Prof. Iza Bieżuńska-Małowist we wspomnieniach ucznia