W dniach 17-19 września 2015 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja Nonnus of Panopolis in Context III: Old Questions and New Perspectives.

Informacje organizatorów
Dwie poprzednie odsłony konferencji odbyły się w Retimno na Krecie (2011) i w Wiedniu (2013). Tym razem konferencja zgromadzi trzydziestu czterech prelegentów reprezentujących dwadzieścia pięć ośrodków z piętnastu krajów. Chęć uczestnictwa w obradach i wszelkie pytania należy zgłaszać na adres: f.doroszewski@uksw.edu.pl.

Program konferencji

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2015/08/nonnus-in-context-iii-programme-provisional.pdf”]
Więcej informacji: strona konferencji, Facebook.