Nakładem Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej Biblos ukazała się książka ks. Grzegorza M. Barana pt, Życie i śmierć. Antiocha IV Epifanesa w przekazach pozabiblijnych i biblijnych. Historia i teologia, (Tarnów 2015, ss. 256).

Grzegorz M. Baran, Życie i śmierć. Antiocha IV Epifanesa w przekazach pozabiblijnych i biblijnych
Grzegorz M. Baran, Życie i śmierć. Antiocha IV Epifanesa w przekazach pozabiblijnych i biblijnych

Więcej informacji: strona wydawnictwa