W ramach Letniej Szkoły Żywej Łaciny, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 17-30 sierpnia 2015 r., przewidziane są również zajęcia ż także zajęcia ze starożytnego języka greckiego z podziałem na dwie grupy, tj. dla początkujących (którzy nigdy nie uczyli się greki) oraz dla zaawansowanych. Bieżące informacje: profil wydarzenia na fb.