W dniach 24-26 września 2015 r. w Toruniu odbędzie się CVI Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Filologicznego połączone z konferencją naukową pt. List grecki i łaciński poprzez wieki

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2015/06/List-grecki-i-łaciński-program.pdf”]
[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2015/06/List-grecki-i-łaciński-abstrakty.pdf”]